Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация
Информация
Новини
Съобщения
Международна интеграция
Проекти
Връзки
Стипендиантска програма

Съобщения
Предстоящи търгове за разпределение на преносни способности за 2017 година
Уважаеми търговски участници, Във връзка с организираните от „ЕСО“ ЕАД предстоящи търгове за разпределение на преносни способности за 2017 година, бихме искали да Ви информираме следното:   повече...
Съобщение на засегнатото население за инвестиционно предложение
Съобщение на засегнатото население за инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 110 kV п/ст „Варна“ - п/ст „Бургас“  повече...
RSS Feed