Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарНорм. документиИнформация
Либерализиран пазар
Документи за участие на пазара
Списък на търговските участници
Списък на координаторите на балансиращи групи
Балансираща енергия
Резултати от работата на пазара
Терминологичен речник
Квоти за `Защитени потребители`
САТЕЕ
Подготовка и тест на новите ПТЕЕ
Пътна карта
Система за администриране на пазара - тест

Система за администриране на пазара - тест

Система за администриране на пазара - MMS - тест

 Инструкция за участие на борсовия пазар на електрическа енергия

 Инструкция за известяване на графици за обмен (TPS)

 Инструкция за известяване на производствени графици (PPS)

 Заявление за регистрация на координатор на стандартна балансираща група

 Определяне на принадлежността към балансираща група

 

Регистър
на Координаторите на Балансиращи групи, подали заявление по образец 

 

Име на КБГ EIC код Статус Дата на регистрация
1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД 32X0011001001181 А 8/6/2011
2 ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД 32X001100100003I А 8/6/2011
3 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ EАД 32XCEZ-TRADE-BG3 А 8/6/2011
4 ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС EАД 11XENEUTILITIESP А 8/6/2011
5 ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 32X0011001003109 А 8/6/2011
6 ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД 32XEFG-AD------N А 8/6/2011
7 АКСПО БЪЛГАРИЯ ЕАД 32XEGL-BULGARIAC А 8/6/2011
8 ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАД 32X-EVN-TSEE---K А 8/6/2011
9 ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД 32X001100100270W А 8/6/2011
10 ЕСПАДА с. р. о. 11XEZPADAHANDELC А 8/6/2011
11 ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД 32XESUPPLY-BGSFK A 10/6/2011
12 ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД 32X001100100237U A 10/6/2011
13 ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД 32XENERGYMARKET1 А 15/6/2011
14 ОЕТ-ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ ООД 32XOET-OOD-----5 А 15/6/2011
15 ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ АД  32X001100100329P D 16/6/2011
16 ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП АД 32X001100100286H D 16/6/2011
17 РЕПАУЪР ТРЕЙДИНГ ЧЕШКА РЕПУБЛИКА c.p.o. 27X-RAETIACZ---E А 16/6/2011
18 ЕДИСЪН ТРЕЙДИНГ СпА - клон България КЧТ 11XEDISON-TRADES A 28/6/2011
19 АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД 32XNPP-KOZLODUY2 А 12/7/2011
20 ТЕЦ МАРИЦА 3 АД 32XTEC-MARITSA3Y А 12/7/2011
21 НЕК АД 32X-NEK-EAD----C А 12/7/2011
22 НЕК АД (ОБЩЕСТВЕН ДОСТАВЧИК) 32X001100100309V PS 12/7/2011
23 ЧЕЗ ЕЛЕКТРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 32XCEZ-SUPPLY--2 ES 12/7/2011
24 ЕНЕРГО-ПРО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 32XEON-SUPPLY--P ES 12/7/2011
25 ЕВН ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 32XEVN-SUPPLY--F ES 12/7/2011
26 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 32XZP-SUPPLY---K ES 12/7/2011
27 ТЕЦ ВАРНА ЕАД 32X001100100005E А 12/7/2011
28 ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД 32XTECBOBOVDOL-D А 12/7/2011
29 ГЕН-И СОФИЯ ЕООД 32X001100100239Q  А 12/7/2011
30 ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД 32X0011001003117 A 18/8/2011
31 ЕЛПАУЪР ООД 32X001100100260Z W 1/9/2011
32 АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ АД 32XAVV-ELEKTRO-C A 1/10/2011
33 ХСЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 32XHSE-BG--EOODK A 24/10/2011
34 ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ ЕАД 32X001100100373M A 15/11/2011
35 РУДНАП ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД 32X001100100261X A 1/4/2012
36 АЛФА ПАУЪР БЪЛГАРИЯ АД 32X001100100001M W 1/4/2012
37 ГРУП ТРАНС ЕНЕРДЖИ ООД 32X0011001003141 W 1/4/2012
38 АЛПИК ЕНЕРДЖИ СЕ 27XALPIQ-ENERGYS A 1/4/2012
39 ДАНСКЕ КОМОДИТИС А/С 11XDANSKECOM---P A 1/4/2012
40 ЩАТКРАФТ МАРКЕТС ГмбХ 11XSTATKRAFT001N A 1/4/2012
41 ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ д.о.о. 28XEFT-SI000000L A 10/4/2012
42 ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД 32X001100100374K A 1/5/2012
43 РИТЪМ-4-ТБ ООД 32X001100100382L A 14/5/2012
44 ГДФ СУЕЗ ЕНЕРДЖИ ТРАДИНГ БЪЛГАРИЯ 32X001100100259K W 1/5/2012
45 ЕИТ ЕНЕРГИ ГМБХ 28X-ET-ENERGIE-A A 1/8/2012
46 ЕНЕРГЕО ЕООД 32X0011001004024 A 1/8/2012
47 ДАНС ЕНЕРДЖИ ООД 32X001100100002K A 10/8/2012
48 КООРДИНАТОР ТФЕЦ И ЗАВОДСКИ ЦЕНТРАЛИ 32X001100100379A A 1/9/2012
49 КООРДИНАТОР МАЛКИ ВЕЦ 32X001100100381N A 1/9/2012
50 КООРДИНАТОР ВЕИ 32X001100100380P A 1/9/2012
51 ТЕЦ СВИЛОЗА АД  32X0011001000274  А 1/9/2012
52 ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС ООД 32X001100100375I А 1/9/2012
53 ГЕН-И ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБА НА
 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Д.О.О
11XIGET--------D А 01/11/2012
54 ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ ЕООД 32X001100100427P А 01/12/2012
55 ЕЛПЕТРА ЕНЕРДЖИ ЕАД 32X001100100434S А 01/01/2013
56 ФРЕА ТРЕЙДИНГ ООД 32X001100100459C А 01/03/2013

 

ЛЕГЕНДА - LEGEND    
ИНДИКАТОРИ ЗА СТАТУС: ( R ) РЕГИСТРИРАН / REGISTRATED
STATUS INDICATORS: ( A ) АКТИВЕН / ACTIVE
  ( PS ) ОБЩЕСТВЕН ДОСТАВЧИК / PUBLIC SUPPLIER
  ( ES ) КРАЕН СНАБДИТЕЛ / END SUPPLIER
  ( W ) ОТТЕГЛИЛ СЕ / WITHDRAWN
  ( S ) ОТСТРАНЕН / SUSPENDED
  ( D ) ДЕЛЕГИРАЛ ПРАВАТА НА ДРУГ КБГ / RIGHTS DELEGATED TO ANOTHER BGR