Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация

Дейност

 Електроенергиен Системен Оператор:

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Последни новини
Възстановено е захранвaнето на авариралите съоръжения на ЕСО

Обилният снеговалеж засегна ЕП 110 kV и 220 kV в цялата страна. След полунощ на 17 януари 2016 година обилният снеговалеж в цялата страна предизвика аварии на двайсет и девет ЕП 110 kV и четири ЕП 220 kV. Повече от 20 аварийни екипа на ЕСО работят на място по отстраняване на възникналите аварии. В сутрешните часове на 17 януари 2016 година аварира ЕП 110 kV Строево. Без захранване остават п/ст “Пясъчник“, „Готмар“ и „Царацово“ в област Пловдив. В ранния следобед е възстановено захранването на 22 от засегнатите съоръжения на ЕСО ЕАД. Всички аварирали ЕП 220 kV са включени към електропреносната мрежа. Към 15:30 ч. няма незахранена подстанция 110kV / СН в електроенергийната система на страната. Работата на екипите на ЕСО ЕАД продължава за недопускане на нови прекъсвания в електрозахранването на потребителите в засегнатите райони.