Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация

Дейност

 Електроенергиен Системен Оператор:

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Последни новини
ЕСО въведе в експлоатация реконструираната ОРУ 110 kV на п/ст „Добруджа“

Електроенергийният системен оператор модернизира ОРУ 110 kV на п/ст „Добруджа“. Реконструкцията на откритата разпределителна уредба възлиза на близо 10 милиона лева. повече...