Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация

Дейност

 Електроенергиен Системен Оператор:

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Последни новини
Електроенергиен системен оператор оказа помощ на бедстващите във Варна и Добрич

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО) се присъедини към инициативата на "Български енергиен холдинг" ЕАД и отпусна помощ в размер на 20 000 лв. за бедстващото население, пострадало от наводненията в кв. Аспарухово – Варна и гр. Добрич.