Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация

Дейност

 Електроенергиен Системен Оператор:

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Последни новини
За броени дни екипите на ЕСО успешно отстраниха тежките аварии по електропреносната мрежа

Обилните снеговалежи на 7 март засегнаха 47 електропровода от всички напрежения (400kV, 220kV и 110kV) от системата на ЕСО. 15 подстанции средно на ниско напрежение останаха без захранване. Веднага бяха сформирани 32 екипа на ЕСО от цялата страна. повече...