Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация

Дейност

 Електроенергиен Системен Оператор:

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Товар на ЕЕС за изминалото денонощие
Последни новини
Отстранени са тежките аварии по електропреносната мрежа

В периодът 3- 13 декември, в резултат на влошена климатична обстановка и обледяване на електропродите, превишаващо проектните стойности, възникнаха аварии по електропроводи: 400kV “Петрохан”, “Чирен”, “Вършец”, 110kV “Скалите”, “МОК”, “Карбамит” и “Леденика”, “Златия”, “Магура”, “Острец”. В част от населените места в района на гр.Белогдрадчик, гр.Чипровци и гр. Враца захранването беше временно прекъснато. По отсраняване на аварията е използван целия наличен персонал на МЕР Монтана, изпратени са екипи от съседните МЕР Плевен и МЕР София-област.