Електроенергиен системен оператор
ПрофилТехн. данниДиспечиранеЕлектроенергиен пазарПреносНорм. документиИнформация

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

България
Област София, Община Столична
гр. София 1618
район Витоша
бул. "Цар Борис III"  №201
тел. +359 2 96-96-802
факс: +359 2 962-61-29 
www.tso.bg

 

ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТРАЛНО ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ

1040 София, ул. Веслец N: 8
Тел. +359 2 9213 783
Факс: +359 2 9810102
e-mail: cdu@ndc.bg

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

България
Област София, Община Столична
гр. София 1618
район Витоша
бул. "Цар Борис III"  №201
тел. +359 2 96-96-802
факс: +359 2 962-61-29 
e-mail: eso@eso.bg

 

   

Информация за технически проблеми и въпроси относно сайта, моля изпращайте на адрес: webmaster@ndc.bg